-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Cliëntenraad

Privazorg heeft een cliëntenraad die bestaat uit cliënten en mantelzorgers. Deze raad is gesprekspartner en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in de algemene zin.

Thema's van de cliëntenraad zijn onder andere: Kwaliteitsverbetering en zorgvernieuwing. Bij belankrijke onderwerpen zoals stelselverandering ( AWBZ/WMO ) raadpleegt de cliëntenraad de cliënten van Privazorg actief.

Heeft u een vraag of tip voor de cliëntenraad? Dat kan via onderstaand mail adres:

cliëntenraad@privazorg.nl

 

 

 

 

© puntjesopde-i.nl