-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Vanuit de verschillende financieringsvormen worden de kosten voor de zorg betaald (WMO, ZvW of Wlz) daarnaast heeft u de mogelijkheid om de zorg te financieren middels een PGB of particulier.
 
PersoonsGebonden Budget:
Een PersoonsGebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie zoals PrivaZorg in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

U kunt vanuit het PGB ook eigen zorgverleners inschakelen. Bijvoorbeeld uw dochter betalen die u in het weekend hulp biedt. De zorgcoördinator helpt u hier graag bij.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan het zelf beheren van uw budget. U moet een administratie bijhouden en periodiek verantwoording afleggen hoe u het budget hebt besteed.

Bij PrivaZorg kunt u ook terecht voor het beheer van uw budget. We kunnen uw administratieve last overnemen en de benodigde zorg voor u organiseren en coördineren.

© puntjesopde-i.nl