-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Over ons

PrivaZorg is een landelijk thuiszorgorganisatie. Vanuit meer dan 35 regionale steunpunten wordt de zorg aan cliënten georganiseerd en gecoördineerd. Wij zijn uitgegroeid tot een respectabele organisatie van waaruit jaarlijks meer dan één miljoen zorguren geleverd worden door ruim 2500 zorgverleners.

PrivaZorg werkt niet met wachtlijsten. Als wij u niet van dienst kunnen zijn, dan helpen wij u met het zoeken naar een organisatie die wel de benodigde hulp kan bieden, zoals u dat wenst . Ons landelijk netwerk van steunpunten en zorgcoördinatoren en zelfstandig zorgondernemers wordt vanuit een efficiënt ingericht centraal kantoor ondersteund.

Vanuit het centraal kantoor in Amersfoort zijn zelfstandig opererende steunpunten door heel Nederland opgericht. PrivaZorg Den Bosch – Oss is een van deze steunpunten. Elk steunpunt werkt volgens een zelfde concept, maar geeft daar een eigen persoonlijke invulling aan. Steunpunt PrivaZorg Den Bosch - Oss kenmerkt zich door de persoonlijke communicatie en de informele en laagdrempelige sfeer.

Bij ons staat de zelfredzaamheid van u als cliënt voorop. Bij aanvang van de zorg wordt er samen met de zorgcoördinator een individueel zorgleefplan opgesteld. Uiteraard staan hierbij uw wensen voorop. Zo krijgt u hulp zoals u het wilt: zonder wachtlijsten, zonder administratieve rompslomp, door deskundige en vertrouwde zelfstandige zorgverleners, op de momenten en manieren waarop u dat wenst.

Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Alle zelfstandige zorgverleners zijn gecertificeerd en beschikken over de benodigde diploma’s en staan ingeschreven bij een keurmerk voor in de zorg.

PrivaZorg werkt volgens een genormeerd kwaliteitssysteem gebaseerd op de ISO 9000 HKZ richtlijnen.

Het steunpunt PrivaZorg Den Bosch - Oss verleent zorg in de regio Den Bosch – Oss en omgeving. Verder verleent PrivaZorg met een groot aantal steunpunten zorg over heel Nederland. Heeft u een zorgaanvraag voor een andere regio in Nederland, kijkt u dan op de website www.privazorg.nl en u kunt zien bij welk steunpunt u zich kan aanmelden.

 

E-maildisclaimer:

Onze e-mailberichten en bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In de berichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van PrivaZorg. Als het bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaand om de informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. PrivaZorg spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt. PrivaZorg kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten. PrivaZorg is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage.

Website-disclaimer:

Ondanks dat PrivaZorg de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan PrivaZorg niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in andere landen en/of jurisdictie dan Nederland.
De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Voor advies raden wij u aan altijd contact op te nemen met een van onze steunpunten. PrivaZorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. PrivaZorg aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. De website van PrivaZorg kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door PrivaZorg worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. PrivaZorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites. Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PrivaZorg. 

© puntjesopde-i.nl