-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

 

Klachten

 

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg en ondersteuning die u via PrivaZorg ontvangt. Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de geleverde zorg/ondersteuning. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw signalen kunnen wij de kwaliteit (verder) verbeteren.

 

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

PrivaZorg heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Als u iets dwars zit, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of het Steunpunt te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook te allen tijde rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir indienen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail.

Adres
Mw. H Krijnen, (onafhankelijk) klachtenfunctionaris

Email: klachtenfunctionaris@quasir.nl

Postadres:
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800 GK Amersfoort

Privacyreglement:
Omdat wij op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens omgaan, hebben wij dit vastgelegd in een privacyreglement. Deze voldoet geheel aan de wettelijke eisen. Dit reglement is op ieder steunpunt ter inzage beschikbaar.

© puntjesopde-i.nl