-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Registraties en documenten

Kamer van Koophandel (KvK):
Als u start als zelfstandig zorgverlener moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Verklaring omtrent Gedrag (VOG):
Om aan te kunnen tonen dat u als ZZP’er in staat bent om op verantwoorde wijze thuiszorg te verlenen, dient u over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken. Hiervoor moet u een aanvraagformulier invullen en dat moet u bij de gemeente indienen. De gemeente rekent 30 euro voor het aanvragen van de VOG. Deze aanvraagprocedure duurt ongeveer 4 weken en heeft na afgifte een geldigheid van 2 jaar. De zorgcoördinator van PrivaZorg Den Bosch - Oss kan u bij de aanvraag helpen. Op de website van Justitie treft u alle nodige informatie aan: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verklaring-omtrent-het-gedrag

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
U bent verplicht een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Voor meer informatie over een dergelijke verzekering kunt u zich tot ons steunpunt wenden.

Verklaring Arbeids Relatie (VAR):
Vraag bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan. Daarmee kunt u aan uw opdrachtgevers aantonen dat u ondernemer bent, zodat zij geen premies en loonheffingen voor u hoeven af te dragen. Voor meer informatie en het aanvragen van de VAR kunt u terecht bij de belastingdienst: www.belastingdienst.nl/particulier/werk_inkomen.html

Identiteitspapieren:
Om vast te kunnen stellen dat u werkelijk degene bent die u zegt te zijn, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. De volgende documenten zijn geaccepteerde identiteitsbewijzen:

  Nationaal paspoort (ook van EU/EER);
  Diplomatiek paspoort (ook van EU/EER);
  Dienstpaspoort (ook van EU/EER);
  Nederlands reisdocument voor vluchtelingen;
  Nederlands reisdocument voor vreemdelingen;
  Faciliteitenpaspoort en tweede paspoort;
  Nederlandse identiteitskaart (voorheen genaamd Europese identiteitskaart);
  Rijbewijs (ook van EU/EER)

Keurmerk:
PrivaZorg werkt met gecertificeerde zorgverleners. Alle PrivaZorg steunpunten zijn tevens inschrijfloket van Keurmerk Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener (ZOZ). Op basis van een geldige inschrijving bij PrivaZorg voldoet u aan de eisen van een 'voorlopige certificering' van Keurmerk ZOZ. Laat u op het steunpunt verder hierover informeren. Nadere informatie over het keurmerk is te vinden op: www.mijnkeurmerk.nl

Het Keurmerk is een onafhankelijke instelling dus u bent vrij in uw beslissing als u kiest voor een ander keurmerk.

Klachtencommissie:
Als zorgondernemer bij PrivaZorg (ZON), bent u verplicht zich in te schrijven bij de klachtencommissie. De inschrijving bij de  klachtencommissie via PrivaZorg is kosteloos, alleen wanneer er een klacht behandelt moet worden, wordt er €10,00 in rekening gebracht. Vanzelfsprekend worden alleen de klachten in behandeling genomen over het werk bij PrivaZorg. Inschrijfformulier voor aanmelden klachtencommissie is aan te vragen per mail: info@privazorgdenbosch-oss.nl

© puntjesopde-i.nl