-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Waar moet een ZZP'er in de zorg aan voldoen?

Om als ZON-netje aan de slag te gaan via PrivaZorg moet je voldoen aan onderstaande eisen.

1.    Voldoen aan de benodigde diploma’s /certificaten;
2.    Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
3.    Beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG);
4.    Een geldige  beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten;
5.    Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunnen overleggen;
6.    Over een geldige identiteitskaart beschikken;
7.    Geregistreerd zijn bij een Keurmerk;
8.    Ingeschreven staan bij een klachtencommissie.

Wanneer hier nog vragen over zijn, helpen wij je graag verder.

© puntjesopde-i.nl