-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Zorg aanvragen

Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis is een taak van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en andere mensen kunt blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente ook wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente bekijkt u persoonlijke situatie. Daarbij kijkt de gemeente samen met u naar wat u zelf nog kunt, waar uw omgeving bij kan helpen en waar u ondersteuning nodig is. Als u toch meer ondersteuning nodig heeft dan uw familie, vrienden of buren kunnen bieden, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. De gemeente zal u uitnodigen voor een gesprek en zal met een voorstel komen. Gemeente kunnen dit gesprek zelf voeren of ze regelen een organisatie die dit voor hen doet. In veel gemeenten zijn sociale wijkteams, zij kunnen uw persoonlijke situatie met u bespreken.

Verpleging en verzorging thuis

Verpleging en verzorging zijn onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorbeelden hiervan zijn hulp bij douchen, toedienen van medicijnen of wondverzorging. Voor mensen dit nodig hebben is er altijd verpleging en verzorging thuis. De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging of verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met familie of vrienden en andere professionele zorgverleners. Wanneer u voor korte of langere tijd verpleging of verzorging nodig heeft kan u contact opnemen met ons, wij kunnen de noodzaak voor zelf vaststellen via onze, daarvoor bevoegde, wijkverpleegkundigen.

Wet langdurige zorg

Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg (WlZ). Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen.

Wanneer u uw zorg geheel naar eigen wensen en behoeften in wilt vullen kan dit particulier of via een PGB.

U mag altijd contact met ons opnemen, wij kunnen u hulp bieden bij het aanvragen van zorg.

© puntjesopde-i.nl