-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg Den Bosch-Oss De thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Algemeen

Bij PrivaZorg kunt u 24 uur per dag terecht voor persoonlijke verzorging en verpleging. De zorgverleners, professionele, betrokken zelfstandig zorgondernemers, zorgen voor praktische en deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld, aan- en uitkleden, wassen, klaarzetten en toedienen van uw medicijnen en verpleegkundige taken zoals wondverzorging.

Ook kunt u rekenen op goede voorlichting en advies. Zowel de zorgcoördinator op het steunpunt als de zorgverleners zullen u met raad en daad terzijde staan.

Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en om optimaal te kunnen aansluiten op uw wensen, ontvangt u bij aanvang van de zorgverlening een zorgdossier. Het zorgdossier bevat ondermeer uw persoonlijke zorgleefplan en de zorgverleners noteren hierin hun bevindingen. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar.

Persoonlijke verzorging

Als u persoonlijke verzorging nodig heeft, kan de zorgverlener u helpen bij de dagelijkse handelingen zoals bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen/douchen, aankleden, hulp bij de toiletgang of hulp bij het naar bed gaan.

Verpleging

Bij verpleging kan er gedacht worden aan wondzorg, toedienen van medicijnen via injectie, sondevoeding, katheriseren, stomazorg en nog meer specifieke handelingen. De zorgverlener die deze handelingen verricht is hiervoor bevoegd en bekwaam. Heeft u zowel persoonlijke als verpleegkundige zorg nodig, zorgen wij ervoor dat er een zorgverlener komt die beide taken aaneengesloten verricht, zodat u niet onnodig meerdere mensen over de vloer krijgt.

Begeleiding individueel

Begeleiding is gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij dagbesteding en om beter de regie over uw eigen leven te blijven houden. Ook kan het zijn dat de zorgverlener u helpt bij het leren omgaan met uw ziekte of ouderdomsbeperkingen.

Terminale zorg

Wilt u thuis of in een vertrouwde omgeving de laatste levensfase doorbrengen, dan kunnen wij u hierbij ter zijde. De zorg zal naar wens en behoefte worden ingevuld en kan worden uitgebreid (indien nodig) naar 24 uur zorg per dag zodat er alle momenten zorg nabij is. Deze vorm van thuiszorg, soms 24 uur per dag, wordt uitgevoerd door proessionele verzorgende en verpleegkundige die gespecialiseerd zijn in terminale zorg, desgewenst wordt er samengewerkt met vrijwilligers.

© puntjesopde-i.nl